Cennik

PROMOCJE DLA KLIENTÓW

  • rabaty dla nowych Klientów przy rozpoczęciu współpracy
  • zniżki dla nie-VATowców oraz firm rozpoczynających działalność

PAKIETY USŁUG BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

Naszym Klientom w ramach stałej opłaty miesięcznej oferujemy realizację usług, za które inne biura zwykle pobierają dodatkowe opłaty. Możemy tak zrobić, ponieważ – opierając się na wieloletnim doświadczeniu – ceny pakietów za obsługę miesięczną opracowaliśmy, uwzględniając sytuacje i zdarzenia typowe w działalności gospodarczej.

USŁUGI
BEZ
DODATKOWYCH
OPŁAT
(w ramach opłaty
miesięcznej)

kwartalny bilans, rachunek zysków i strat (często wymagane przez banki
do oceny kredytobiorcy)
zeznania roczne (PIT, CIT)
dodatkowe deklaracje (od środków transportowych, od nieruchomości)
ewidencje (środki trwałe, wyposażenie)
comiesięczne sprawozdania wg ustalonego z Klientem wzoru
(zestawienie kosztów, cash flow, monitoring wykorzystania budżetu, etc.)

 

GWARANCJA STAŁYCH CEN

Nie doliczamy dodatkowych opłat za zestawienia kwartalne, deklaracje, środki trwałe, przeksięgowania wewnętrzne, listy płac i rachunki do umów. Pakiet cenowy dobieramy na podstawie szacunkowej liczby dokumentów miesięcznie oraz informacji o handlu z zagranicą (poprzez rachunki walutowe).

Dajemy gwarancję niezmienności ceny usług przez 12 miesięcy od podpisania umowy. Jedyne zmiany cen mogłyby wynikać ze wzrostu zakresu naszych prac (istotny wzrost liczby dokumentów miesięcznie, liczby pracowników, itp.).

KADRY I PŁACE ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W DOBRYCH CENACH

Rozliczanie w ramach stałej opłaty miesięcznej pozwala zminimalizować koszty dodatkowych usług, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw i firm dopiero rozpoczynających działalność.

 

Zapraszamy do kontaktu celem przygotowania wyceny dopasowanej do Państwa potrzeb.