Linki

PRZYDATNE LINKI

Kalkulatory
http://www.infor.pl/kalkulatory/
Różne kalkulatory, przydatne nie tylko w prowadzonej działalności, m.in. odsetkowy – zaległości podatkowe i ustawowe, wynagrodzenia, VAT brutto, netto.

Wskaźniki
http://www.wskazniki.pl
Strona ta zawiera najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.

Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD
http://www.klasyfikacje.pl

Tabela kursów średnich NBP
http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html